Herta Theresia Feichtinger,

Name
Herta Theresia /Feichtinger/
Given names
Herta Theresia
Surname
Feichtinger
Married name
Herta Theresia /Plot/
Birth
Yes

Österreichische Geschichte
Feldzug Karls des Großen gegen die Awaren
791

Source:

Wikipedia:Geschichte Österreichs Im Jahr 791 führte Karl der Große einen ersten misslungenen Feldzug gegen die Awaren, konnte sie aber dennoch bis zum Wienerwald zurückdrängen und fränkische Stützpunkte in Comagena (Tulln) und Aelium Cetium (St. Pölten) errichten.

Kníže velkomoravský
Mojmír I.
from 830 to 846

Note: První historicky známý moravský vládce, zakladatel dynastie Mojmírovců.
Kníže velkomoravský
Rostislav
from 846 to 870

Note: Synovec Mojmíra I. V roce 846, pravděpodobně po Mojmírově smrti, byl na velkomoravský stolec dosazen…

Synovec Mojmíra I. V roce 846, pravděpodobně po Mojmírově smrti, byl na velkomoravský stolec dosazen Ludvíkem Němcem, panovníkem východofranské říše.

Kníže velkomoravský
Svatopluk I.
from 870 to 871

Note: Synovec Rostislava. Třetí a nejvýznamnější panovník Velkomoravské říše (ve středověku označován za k…

Synovec Rostislava. Třetí a nejvýznamnější panovník Velkomoravské říše (ve středověku označován za krále).

Místodržící
Wilhelm II. a Engelšalk
from 871 to 872

Note: Franští místodržící v době Svatopluka.
Kníže velkomoravský
Slavomír
from 872 to 873

Note: Kněz, vůdce vzpoury proti franské nadvládě.
Kníže
Bořivoj I.
from 872 to 883

Note: Zakladatel dynastie Přemyslovců, podle Kosmase syn bájného Hostivíta, jeho původ nelze spolehlivě pr…

Zakladatel dynastie Přemyslovců, podle Kosmase syn bájného Hostivíta, jeho původ nelze spolehlivě prokázat. První historicky doložený Přemyslovec.

Kníže velkomoravský
Svatopluk I.
from 873 to 894

Note: Znovu na trůně.
Kníže
Strojmír
from 883 to 885

Note: Původ neznámý. Podle Kristiánovy legendy svrhl knížete Bořivoje, jenž uprchl na Moravu.
Kníže
Bořivoj I.
from 885 to 889

Note: Podruhé na trůně.
Kníže
Svatopluk I.
from 890 to 894

Note: Mojmírovec. Po smrti svého chráněnce Bořivoje I. na krátkou dobu opět převzal vládu (nárok na české…

Mojmírovec. Po smrti svého chráněnce Bořivoje I. na krátkou dobu opět převzal vládu (nárok na české území byl potvrzen Arnulfem Korutanským v roce 890).

Kníže velkomoravský
Mojmír II.
from 894 to 906

Note: Syn Svatopluka I. Po roce 906 o Mojmírovi II. historické prameny mlčí, předpokládá se tedy, že zemře…

Syn Svatopluka I. Po roce 906 o Mojmírovi II. historické prameny mlčí, předpokládá se tedy, že zemřel právě toho roku.

Kníže velkomoravský
Svatopluk II.
906

Note: Údělník v Nitře. Na krátku dobu se stal spoluvládcem říše svého bratra.
Kníže
Spytihněv I.
from 894 to 915

Note: Syn Bořivoje. Vlády se ujal poté, co se Čechy po smrti Svatopluka I. vymanily z vlivu Velké Moravy a…

Syn Bořivoje. Vlády se ujal poté, co se Čechy po smrti Svatopluka I. vymanily z vlivu Velké Moravy a přiklonily se k Bavorsku.

Kníže
Vratislav I.
from 915 to 921

Note: Syn Bořivoje I., bratr Spytihněva I.
Kníže
svatý Václav
from 921 to 935

Note: Syn Vratislava I., patron přemyslovské dynastie a české země, v některých seznamech bývá uveden jako…

Syn Vratislava I., patron přemyslovské dynastie a české země, v některých seznamech bývá uveden jako kníže Václav I. Ve starší literatuře se často udává jako rok jeho smrti 929, většina soudobých vědců se ale již kloní k roku 935.

Kníže
Boleslav I.
from 935 to 972

Note: Syn Vratislava I., bratr svatého Václava. Boleslav I. je někdy považován za zakladatele české státno…

Syn Vratislava I., bratr svatého Václava. Boleslav I. je někdy považován za zakladatele české státnosti: ražba mince, hradská soustava, územní expanze – severní část Moravy, Horní Slezsko, Krakovsko a Červené hrady (Halič) – a centralizace.

Famine
Grands froids suivis de famine et d’épidémies en France
from 974 to 975

Note: un tiers de la population française
Österreichische Geschichte
Belehnung Luitpolds aus dem Geschlecht der Babenberger mit der Marcha orientalis
976

SOURGE: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Markgrafschaft_%C3%96sterreich_(976%E2%80%931156)), [Wikipedia:Babenberger](https://de.wikipedia.org/wiki/Babenberger#Markgrafen)
Österreichische Geschichte
Älteste bekannte schriftliche Nennung des Namens Ostarrichi
996

Source:

Wikipedia:Ostarrichi Die älteste bekannte schriftliche Nennung des Namens „Ostarrichi“, aus dem der spätere Name für Österreich entstanden ist, stammt vom 1. November 996 aus der in Bruchsal ausgefertigten Schenkungs-Urkunde des römisch-deutschen Kaisers Ottos III. gerichtet an den Bischof von Freising Gottschalk von Hagenau, der Ostarrichi-Urkunde.

Kníže
Boleslav II.
from 972 to 999

Note: Syn Boleslava I. Ještě rozšířil území zděděná po svém otci, ale ke sklonku vlády nedokázal zabránit…

Syn Boleslava I. Ještě rozšířil území zděděná po svém otci, ale ke sklonku vlády nedokázal zabránit jejich ztrátě ve prospěch Polska. Vyvražděni Slavníkovci, čímž dokončeno sjednocení Čech. Po jeho smrti přichází státní úpadek a boj o trůn mezi jeho třemi syny.

Roi de France
Hugues Ier Capet
July 3, 987

Roi de France
Robert II le Pieux
October 24, 996

Kníže
Boleslav III.
from 999 to 1002

Note: Syn Boleslava II. O trůn přišel povstáním předáků a družiníků.
Kníže
Vladivoj
from 1002 to 1003

Note: Snad Piastovec, možná syn polského knížete Měška I. a Přemyslovny Doubravky. Na knížecí stolec dosaz…

Snad Piastovec, možná syn polského knížete Měška I. a Přemyslovny Doubravky. Na knížecí stolec dosazen polským knížetem Boleslavem Chrabrým.

Kníže
Jaromír
1003

Note: Syn Boleslava II. Po smrti Vladivoje byl díky vojenské pomoci Jindřicha II. krátce dosazen na český…

Syn Boleslava II. Po smrti Vladivoje byl díky vojenské pomoci Jindřicha II. krátce dosazen na český knížecí stolec

Kníže
Boleslav III.
1003

Note: Podruhé na trůně, roku 1003 Boleslavem Chrabrým znovu dosazen. Nařídil vraždění Vršovců; to vyvolalo…

Podruhé na trůně, roku 1003 Boleslavem Chrabrým znovu dosazen. Nařídil vraždění Vršovců; to vyvolalo povstání. Boleslav Chrabrý povolal svého chráněnce do Polska, oslepil jej a uvěznil.

Kníže
Boleslav Chrabrý
from 1003 to 1004

Note: Piastovec, polský kníže. Syn polského knížete Měška I. a Přemyslovny Doubravky, dcery Boleslava I. N…

Piastovec, polský kníže. Syn polského knížete Měška I. a Přemyslovny Doubravky, dcery Boleslava I. Na jaře 1003 vpadl do Čech, které ovládal do podzimu 1004.

Kníže
Jaromír
from 1004 to 1012

Note: Podruhé na trůně. Na podzim 1004 s podporou Jindřicha II. byli z Čech vypuzeni Poláci.
Kníže
Oldřich
from 1012 to 1033

Note: Nejmladší syn Boleslava II. Na jaře 1012 se zmocnil vlády v Čechách, Jaromír uprchl. V letech 1019/1…

Nejmladší syn Boleslava II. Na jaře 1012 se zmocnil vlády v Čechách, Jaromír uprchl. V letech 1019/1029 (datace je nejistá) postupně dobyl na Polácích Moravu, která od té doby byla trvalou součástí českého státu.

Roi de France
Henri Ier
July 20, 1031

Kníže
Jaromír
from 1033 to 1034

Note: Potřetí na trůně. Když Oldřicha roku 1033 obvinil císař Konrád II. z úkladů proti své osobě a sesadi…

Potřetí na trůně. Když Oldřicha roku 1033 obvinil císař Konrád II. z úkladů proti své osobě a sesadil jej, ustavilo říšské vojsko na podzim 1033 znovu Jaromíra českým knížetem.

Kníže
Oldřich
1034

Note: Podruhé na trůně. Na jaře 1034 Konrád II. Oldřicha propustil a vrátil mu vládu v knížectví. Jaromíra…

Podruhé na trůně. Na jaře 1034 Konrád II. Oldřicha propustil a vrátil mu vládu v knížectví. Jaromíra dal jeho bratr zajmout a oslepit.

Kníže
Břetislav I.
from 1034 to 1055

Note: Syn knížete Oldřicha. Roku 1054 vyřešil otázku nástupnictví prosazením seniorátu – knížetem měl být…

Syn knížete Oldřicha. Roku 1054 vyřešil otázku nástupnictví prosazením seniorátu – knížetem měl být nejstarší mužský člen přemyslovské dynastie.

Kníže
Spytihněv II.
from 1055 to 1061

Note: Syn knížete Břetislava. Své bratry zbavil držav a podřídil tak Moravu své přímé vládě.
Roi de France
Philippe Ier
August 4, 1060

English King
William I, William the Conqueror
from December 25, 1066 CE (December 31, 1066) to September 9, 1087 CE (September 15, 1087)

Kníže a král
Vratislav II
from 1061 to 1092

Note: Syn Břetislava I. Od roku 1085 byl prvním českým králem. Nedědičný titul ad personam mu propůjčil cí…

Syn Břetislava I. Od roku 1085 byl prvním českým králem. Nedědičný titul ad personam mu propůjčil císař Jindřich IV. V letech 1085–1092 byl také titulárním polským králem.

English King
William II
from September 26, 1087 CE (October 2, 1087) to August 2, 1100 CE (August 9, 1100)

Kníže
Konrád I. Brněnský
1092

Note: Syn Břetislava I. Na knížecí stolec usedl 20. ledna 1092. Stihl se pouze pokusit opět spojit pražské…

Syn Břetislava I. Na knížecí stolec usedl 20. ledna 1092. Stihl se pouze pokusit opět spojit pražské a olomoucké biskupství.

Kníže
Břetislav II.
from 1092 to 1100

Note: Syn Vratislava II. Roku 1099 Břetislav II. vojensky obsadil Moravu a svěřil ji do správy svého bratr…

Syn Vratislava II. Roku 1099 Břetislav II. vojensky obsadil Moravu a svěřil ji do správy svého bratra Bořivoje II., kterého rovněž určil jako svého nástupce.

Famine
Famine et peste en France
1097

Note: 100 000 morts
Kníže
Bořivoj II.
from 1100 to 1107

Note: Syn Vratislava II. Jeho nástup na trůn znamenal porušení zásad stařešinského řádu a počátek dlouhotr…

Syn Vratislava II. Jeho nástup na trůn znamenal porušení zásad stařešinského řádu a počátek dlouhotrvajících rozbrojů mezi Přemyslovci.

English King
Henry I
from August 5, 1100 CE (August 12, 1100) to December 1, 1135 CE (December 8, 1135)

Kníže
Svatopluk Olomoucký
from 1107 to 1109

Note: Syn Oty Olomouckého. V roce 1107 poslal k Bořivoji II. vyslance, který pomluvil u knížete jeho spoje…

Syn Oty Olomouckého. V roce 1107 poslal k Bořivoji II. vyslance, který pomluvil u knížete jeho spojence, Bořivoj ztratil oporu své moci a byl nucen uprchnout do Německa. Svatopluk se tak stal knížetem.

Roi de France
Louis VI le Gros
July 22, 1108

Kníže
Vladislav I.
from 1109 to 1117

Note: Syn Vratislava II. Jeho moc byla ohrožena ze strany příbuzných, císař Jindřich V. ho ovšem coby kníž…

Syn Vratislava II. Jeho moc byla ohrožena ze strany příbuzných, císař Jindřich V. ho ovšem coby knížete potvrdil a Vladislav se tvrdě vypořádal se svými odpůrci.

Kníže
Bořivoj II.
from 1117 to 1120

Note: Podruhé na trůně. Roku 1117 postoupil Vladislav I. svému bratru Bořivojovi II. vládu, ale již za tři…

Podruhé na trůně. Roku 1117 postoupil Vladislav I. svému bratru Bořivojovi II. vládu, ale již za tři roky se z nejasných příčin opět vystřídali.

Kníže
Vladislav I.
from 1120 to 1125

Note: Podruhé na trůně.
Kníže
Soběslav I.
from 1125 to 1140

Note: Syn Vratislava II. Vládu si nárokoval i Ota II. Olomoucký a získal si podporu německého krále Lothar…

Syn Vratislava II. Vládu si nárokoval i Ota II. Olomoucký a získal si podporu německého krále Lothara III. Říšská vojenská výprava skončila porážkou v bitvě u Chlumce v únoru 1126.

English King
Stephen
from December 22, 1135 CE (December 29, 1135) to October 25, 1154 CE (November 1, 1154)

Roi de France
Louis VII le Jeune
August 1, 1137

Österreichische Geschichte
Erhebung Österreichs zum Herzogtum
1156

Source:

Wikipedia:Geschichte Österreichs Im Zuge des Konfliktes zwischen den Staufern und den Welfen kam 1139 das Herzogtum Bayern an die Babenberger. Als Friedrich I. Barbarossa diesen Streit beenden wollte, gab er den Welfen das Herzogtum Bayern zurück – gleichsam als Entschädigung wurde Österreich mit dem Privilegium minus von 1156 zum Herzogtum des Heiligen Römischen Reiches erhoben.

Kníže a král
Vladislav II.
from 1140 to 1172

Note: Syn Vladislava I. a druhý český král. Zřejmě nedědičný královský titul mu propůjčil císař Fridrich I…

Syn Vladislava I. a druhý český král. Zřejmě nedědičný královský titul mu propůjčil císař Fridrich I. Barbarossa v roce 1158.

English King
Henry II
from December 19, 1154 CE (December 26, 1154) to July 6, 1189 CE (July 13, 1189)

Kníže
Bedřich
from 1172 to 1173

Note: Syn Vladislava II., který mu roku 1172 předal vládu podle principu primogenitury. Dosud ovšem platil…

Syn Vladislava II., který mu roku 1172 předal vládu podle principu primogenitury. Dosud ovšem platilo právo seniorátu. O knížecí hodnost se tak hlásili synové Soběslava I.

Kníže
Soběslav II.
from 1173 to 1178

Note: Syn Soběslava I. Získal podporu císaře Barbarossy, který za knížete určil Soběslavova bratra Oldřich…

Syn Soběslava I. Získal podporu císaře Barbarossy, který za knížete určil Soběslavova bratra Oldřicha. Oldřich však neměl podporu české šlechty a brzy předal vládu Soběslavovi.

Kníže
Bedřich
from 1178 to 1189

Note: Syn Vladislava II. V létě 1178 ztratil Soběslav II. podporu Fridricha Barbarossy, čehož využil Bedři…

Syn Vladislava II. V létě 1178 ztratil Soběslav II. podporu Fridricha Barbarossy, čehož využil Bedřich, uplatil císaře a obdržel od něj Čechy v léno.

Roi de France
Philippe II Auguste
September 18, 1180

Kníže
Konrád II. Ota
from 1189 to 1191

Note: Syn Konráda II. Znojemského. Po smrti Bedřicha nastoupil na knížecí stolec, Čechy a Morava se tak sp…

Syn Konráda II. Znojemského. Po smrti Bedřicha nastoupil na knížecí stolec, Čechy a Morava se tak spojily do jednoho státního celku, protože kníže rezignoval na titul markraběte moravského.

English King
Richard I, Richard the Lionheart
from September 3, 1189 CE (September 10, 1189) to April 6, 1199 CE (April 13, 1199)

Kníže
Václav (II.)
from 1191 to 1192

Note: Syn Soběslava I. Po smrti Konráda Oty se zmocnil Čech. Proti němu ale vystoupil biskup Jindřich Břet…

Syn Soběslava I. Po smrti Konráda Oty se zmocnil Čech. Proti němu ale vystoupil biskup Jindřich Břetislav a vymohl u císaře Jindřicha VI., aby udělil Čechy v léno Přemyslu Otakarovi I. V některých seznamech je uváděn jako Václav II.

Kníže
Přemysl Otakar I.
from 1192 to 1193

Note: Syn Vladislava II. Knížetem se s podporou biskupa Jindřicha Břetislava a císaře Jindřicha VI. stal r…

Syn Vladislava II. Knížetem se s podporou biskupa Jindřicha Břetislava a císaře Jindřicha VI. stal roku 1192. O rok později ho šlechta na trůně vystřídala Jindřichem Břetislavem.

Kníže
Jindřich Břetislav
from 1193 to 1197

Note: Roku 1193 mu císař propůjčil hodnost českého knížete. Přemysl I. proti němu táhl s vojskem, v rozhod…

Roku 1193 mu císař propůjčil hodnost českého knížete. Přemysl I. proti němu táhl s vojskem, v rozhodující chvíli se však od něho odvrátila šlechta.

Kníže
Vladislav Jindřich
1197

Note: Syn Vladislava II. Titul si nárokoval i jeho starší bratr Přemysl I. Aby zabránil vzestupu politické…

Syn Vladislava II. Titul si nárokoval i jeho starší bratr Přemysl I. Aby zabránil vzestupu politické nestability, vzdal se titulu a dědických nároků ve prospěch svého bratra.

English King
John
from May 27, 1199 CE (June 3, 1199) to October 19, 1216 CE (October 26, 1216)

Disputed English King
Louis VIII
from November 1216 CE (November 1216) to September 22, 1217 CE (September 29, 1217)

Král český
Přemysl Otakar I.
from 1198 to 1230

Note: Podruhé na trůně, korunován 1203. Přemysl si postupně nechal potvrdit královskou hodnost od obou řím…

Podruhé na trůně, korunován 1203. Přemysl si postupně nechal potvrdit královskou hodnost od obou římských králů i od papeže. Dědičný titul zaručila Zlatá bula sicilská (1212).

Roi de France
Louis VIII le Lion
July 14, 1223

Roi de France
Louis IX Saint Louis
November 8, 1226

Österreichische Geschichte
Tod des letzten Babenbergers
1246

Source:

Wikipedia:Geschichte Österreichs Im Kapf gegen Ungarn starb Friedrich II. in der Schlacht an der Leitha. Mit ihm starben die Babenberger in männlicher Linie aus. Es begann die als „österreichisches Interregnum“ bezeichnete Periode, während der die Länder Friedrichs II. in ein länger andauerndes Kräftespiel rivalisierender Mächte gerieten.

English King
Henry III
from October 28, 1216 CE (November 4, 1216) to November 16, 1272 CE (November 23, 1272)

Král český
Václav I.
from 1230 to 1253

Note: Syn Přemysla I., čtvrtý český král. Korunován byl už v roce 1228. Přispěl k odražení mongolského vpá…

Syn Přemysla I., čtvrtý český král. Korunován byl už v roce 1228. Přispěl k odražení mongolského vpádu do Evropy a společně se synem Přemyslem získal Rakousko.

Král český
Přemysl Otakar II.
from 1253 to 1278

Note: Syn Václava I., pátý český král (korunován 1261). Také vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňsk…

Syn Václava I., pátý český král (korunován 1261). Také vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňský. Podcenil ale vývoj v římskoněmecké říši a politiku papežské kurie.

Roi de France
Philippe III le Hardi
August 25, 1270

Österreichische Geschichte
Habsburger werden Herzöge von Österreich und der Steiermark
1278

Source:

Wikipedia:Geschichte Österreichs Rudolf von Habsburg besiegte den König von Böhmen, Ottokar II. Přemysl, in der Schlacht auf dem Marchfeld. Die Habsburger konnten sich daraufhin als Herzöge von Österreich und der Steiermark etablieren und sollten hier bis 1918, also 640 Jahre lang herrschen.

English King
Edward I
from November 20, 1272 CE (November 27, 1272) to July 7, 1307 CE (July 15, 1307)

Král český
Václav II.
from 1278 to 1305

Note: Syn Přemysla II., šestý český král (korunován 1297). Také polský král (korunován roku 1300). Pro syn…

Syn Přemysla II., šestý český král (korunován 1297). Také polský král (korunován roku 1300). Pro syna získal i uherský trůn.

Roi de France
Philippe IV le Bel
October 5, 1285

Král český
Jindřich Korutanský
1306

Note: Menhardovec. Manžel Anny Přemyslovny. Měsíc po jeho volbě za krále se objevila vojska Rudolfa, syna…

Menhardovec. Manžel Anny Přemyslovny. Měsíc po jeho volbě za krále se objevila vojska Rudolfa, syna římského krále Albrechta I., a Jindřich s Annou uprchli.

Král český
Rudolf I. Habsburský
from 1306 to 1307

Note: Syn Albrechta I. Dokázal si získat podporu části panstva sliby (i úplatky), ale zemřel při obléhání…

Syn Albrechta I. Dokázal si získat podporu části panstva sliby (i úplatky), ale zemřel při obléhání hradu Bavora III. ze Strakonic.

Král český
Jindřich Korutanský
from 1307 to 1310

Note: Podruhé na trůně. Jindřich nebyl schopný panovník a část panstva požádala o pomoc římského krále Jin…

Podruhé na trůně. Jindřich nebyl schopný panovník a část panstva požádala o pomoc římského krále Jindřicha VII., jehož syn Jan Lucemburský se měl oženit s princeznou Eliškou Přemyslovnou.

English King
Edward II
from July 8, 1307 CE (July 16, 1307) to January 20, 1327 CE (January 28, 1327)

Král český
Jan Lucemburský
from 1310 to 1346

Note: Syn Jindřicha VII. V Janovi se protnuly tři nástupnické principy: Uznala ho česká šlechta. Císař mu…

Syn Jindřicha VII. V Janovi se protnuly tři nástupnické principy: Uznala ho česká šlechta. Císař mu udělil Čechy v léno. Oženil se s Eliškou Přemyslovnou.

Roi de France
Louis X le Hutin
November 29, 1314

Roi de France
Jean Ier le Posthume
June 5, 1315

Note: né le 15 novembre 1316
Roi de France
Philippe V le Long
November 19, 1316

Roi de France
Charles IV le Bel
January 3, 1322

Österreichische Geschichte
Kärnten und Krain fällt an die Habsburger
1335

English King
Edward III
from January 25, 1327 CE (February 2, 1327) to June 21, 1377 CE (June 29, 1377)

Roi de France
Philippe VI de Valois
February 1, 1328

Plague
Bubonic plague kills half the population.
from 1348 to 1350

Österreichische Geschichte
Tirol fällt an die Habsburger
1363

Král český
Karel IV.
from 1346 to 1378

Note: Syn Jana Lucemburského. Také římský císař. S jeho jménem je spojen největší politický i kulturní roz…

Syn Jana Lucemburského. Také římský císař. S jeho jménem je spojen největší politický i kulturní rozkvět českých zemí.

Roi de France
Jean II le Bon
August 22, 1350

Plague
Bubonic plague returns and kills 20% the population.
from 1361 to 1362

Roi de France
Charles V le Sage
April 8, 1364

English King
Richard II
from June 22, 1377 CE (June 30, 1377) to September 29, 1399 CE (October 7, 1399)

Peasants Revolt
Uprising against serfdom and taxation, led by Wat Tyler.
from May 30, 1381 to November 1381

Král český
Václav IV.
from 1378 to 1419

Note: Syn Karla IV. Také římský král. Českým králem byl korunován už ve dvou letech. Syna neměl, a tak byl…

Syn Karla IV. Také římský král. Českým králem byl korunován už ve dvou letech. Syna neměl, a tak byl jeho dědicem jeho bratr Zikmund.

Roi de France
Charles VI le Fol
September 16, 1380

English King
Henry IV
from September 30, 1399 CE (October 8, 1399) to March 21, 1413 CE (March 30, 1413)

English King
Henry V
from March 21, 1413 CE (March 30, 1413) to September 1, 1422 CE (September 10, 1422)

Král český
Zikmund
from 1419 to 1437

Note: Syn Karla IV. Také římský císař a uherský král. Roku 1421 ho český zemský sněm jako krále odmítl; pl…

Syn Karla IV. Také římský císař a uherský král. Roku 1421 ho český zemský sněm jako krále odmítl; plně respektovaným králem byl až poslední dva roky života.

English King
Henry VI
from September 1, 1422 CE (September 10, 1422) to March 4, 1461 CE (March 13, 1461)

Roi de France
Charles VII le Victorieux
October 21, 1422

Král český
Albrecht II. Habsburský (Albrecht I.)
from 1437 to 1439

Note: Zikmundův zeť a dědic. Také římský a uherský král. Svých dědických práv se domáhal obtížně, české ko…

Zikmundův zeť a dědic. Také římský a uherský král. Svých dědických práv se domáhal obtížně, české koruny dosáhl i přes odpor husitů.

Österreichische Geschichte
Friedrich III. aus dem Hause Habsburg wird zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt
1452

mezivládí
Interregnum
from 1439 to 1453

Note: Po Albrechtově smrti byla koruna nabídnuta Albrechtu III. Bavorskému, který ji odmítl. Vznikly šlech…

Po Albrechtově smrti byla koruna nabídnuta Albrechtu III. Bavorskému, který ji odmítl. Vznikly šlechtické spolky – sněmíky, landfrídy. Spolupráci landfrídů zajišťovaly zemské sněmy.

Král český
Ladislav Pohrobek
from 1453 to 1457

Note: Syn Albrechta II., narozen až po jeho smrti (= pohrobek). Také uherský král. V Čechách sídlil v lete…

Syn Albrechta II., narozen až po jeho smrti (= pohrobek). Také uherský král. V Čechách sídlil v letech 1453–1454 a potom už jen dva měsíce před svou smrtí.

English King
Edward IV
from March 4, 1461 CE (March 13, 1461) to October 3, 1470 CE (October 12, 1470)

English King
Henry VI
from October 3, 1470 CE (October 12, 1470) to April 11, 1471 CE (April 20, 1471)

Král český
Jiří z Poděbrad
from 1458 to 1471

Note: Zemský správce z doby Ladislava Pohrobka, po jehož smrti se stal králem. Ačkoliv měl potomky, korunu…

Zemský správce z doby Ladislava Pohrobka, po jehož smrti se stal králem. Ačkoliv měl potomky, korunu odkázal Jagelloncům.

Roi de France
Louis XI le Prudent
July 22, 1461

English King
Edward IV
from April 11, 1471 CE (April 20, 1471) to April 9, 1483 CE (April 18, 1483)

English King
Richard III
from April 9, 1483 CE (April 18, 1483) to August 22, 1485 CE (August 31, 1485)

English King
Henry VI
from August 22, 1485 CE (August 31, 1485) to April 22, 1509 CE (May 2, 1509)

Král český
Vladislav Jagellonský (Vladislav II.)
from 1471 to 1516

Note: Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale až do r. 1478 boj…

Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale až do r. 1478 bojovat s Matyášem Korvínem – vládu v zemích Koruny si nakonec rozdělili. Od roku 1490 také král uherský. V roce 1500 vydal Vladislavské zřízení zemské.

Roi de France
Charles VIII l’Affable
August 30, 1483

Roi de France
Louis XII le Père du Peuple
April 7, 1498

Roi de France
François Ier
January 1, 1515

Král český
Ludvík Jagellonský
from 1516 to 1526

Note: Syn Vladislava Jagellonského. Otec ho nechal korunovat již roku 1508 za uherského krále a o rok pozd…

Syn Vladislava Jagellonského. Otec ho nechal korunovat již roku 1508 za uherského krále a o rok později za krále českého. Zemřel v bitvě u Moháče, čímž vymřela česko-uherská větev rodu.

Famine
Famine au Languedoc
1528

Österreichische Geschichte
Erste Wiener Türkenbelagerung
September 27, 1529

Source:

Wikipedia:Geschichte Österreichs, Wikipedia:Erste Wiener Türkenbelagerung Die Erste Wiener Türkenbelagerung war ein Höhepunkt der Türkenkriege zwischen dem Osmanischen Reich und den christlichen Staaten Europas. Nur die Tatsache, dass die Angreifer wegen der späten Jahreszeit zum Abbruch der Belagerung gezwungen waren, konnte die Stadt damals retten.

English King
Henry VII
from April 22, 1509 CE (May 2, 1509) to January 28, 1547 CE (February 7, 1547)

Histoire du Quercy
Les actes publics doivent être rédigés en français
1541

Histoire du Quercy
Décès de Clément Marot, poète et écrivain lotois, à Turin
1544

English King
Edward VI
from January 28, 1547 CE (February 7, 1547) to July 10, 1553 CE (July 20, 1553)

Roi de France
Henri II
March 1, 1547

Disputed English Queen
Lady Jane Grey
from July 10, 1553 CE (July 20, 1553) to July 19, 1553 CE (July 29, 1553)

English Queen
Mary I
from July 19, 1553 CE (July 29, 1553) to November 17, 1558 CE (November 27, 1558)

English King
Philip
from July 25, 1554 CE (August 4, 1554) to November 17, 1558 CE (November 27, 1558)

Král český
Václav III.
from 1526 to 1564

Note: Syn Václava II, sedmý český král. V letech 1301–1304 byl uherským králem jako Ladislav V. Po smrti o…

Syn Václava II, sedmý český král. V letech 1301–1304 byl uherským králem jako Ladislav V. Po smrti otce se snažil udržet unii s Polskem, byl však zavražděn. Skončilo tak více než 400 let vlády Přemyslovců v Čechách.

Král český
Ferdinand I.
from 1526 to 1564

Note: Vnuk císaře Maxmiliána I., manžel Anny Jagellonské. Také římskoněmecký císař a uherský král.
English King
Elizabeth I
from November 17, 1558 CE (November 27, 1558) to March 24, 1603 CE (April 3, 1603)

Roi de France
François II
July 10, 1559

Roi de France
Charles IX
December 5, 1560

Král český
Maxmilián I./II.
from 1564 to 1576

Note: Syn Ferdinanda I. Také římskoněmecký císař a uherský král.
Roi de France
Henri III
May 30, 1574

Král český
Rudolf II.
from 1576 to 1611

Note: Syn Maxmiliána II. Zároveň král uherský a císař římský. Od r. 1608 vládl jen v Čechách a ve Slezsku.…

Syn Maxmiliána II. Zároveň král uherský a císař římský. Od r. 1608 vládl jen v Čechách a ve Slezsku. Císař do své smrti v roce 1612.

Roi de France
Henri IV le Grand
August 1, 1589

Histoire du Quercy
Épidémie de peste en Quercy
1593

Österreichische Geschichte
Prager Fenstersturz
May 23, 1618

Source:

Wikipedia:Zweiter Prager Fenstersturz, Wikipedia:Dreißigjähriger Krieg Als Auslöser des 30-jährigen Krieges gilt der Prager Fenstersturz vom 23. Mai 1618, mit dem der Aufstand der protestantischen böhmischen Stände offen ausbrach.

English King
James I
from March 24, 1603 CE (April 3, 1603) to March 27, 1625 CE (April 6, 1625)

Roi de France
Louis XIII le Juste
May 14, 1610

Král český
Matyáš II.
from 1611 to 1619

Note: Syn Maxmiliána II. Reálně vládl do r. 1618. Současně král uherský a císař římský od r. 1612. Jako kr…

Syn Maxmiliána II. Reálně vládl do r. 1618. Současně král uherský a císař římský od r. 1612. Jako král uherský Matyáš II.

Král český
Ferdinand II.
1619

Note: Matyášův bratranec. Jeho bratranec neměl potomky, a tak byl Ferdinand ještě za jeho života v roce 16…

Matyášův bratranec. Jeho bratranec neměl potomky, a tak byl Ferdinand ještě za jeho života v roce 1617 korunován českým králem.

Král český
Fridrich Falcký
from 1619 to 1620

Note: Wittelsbach. Falcký kurfiřt, který projevoval sympatie k českým protestanstským stavům. Zvolen krále…

Wittelsbach. Falcký kurfiřt, který projevoval sympatie k českým protestanstským stavům. Zvolen králem byl ale až v době, kdy bylo stavovské povstání v defenzivě.

Král český
Ferdinand II. Štýrský
from 1620 to 1637

Note: Současně král uherský a císař římský. Reálně vládl od r. 1620. Potlačil české stavovské povstání.
Österreichische Geschichte
Westfälischer Friede
October 24, 1648

Source:

Wikipedia:Westfälischer Friede, Wikipedia:Dreißigjähriger Krieg Die Unterzeichnung zweier Friedensverträge am 24. Oktober 1648 zu Münster markiert das Ende des 30-jährigen Krieges.

English King
Charles I
from March 27, 1625 CE (April 6, 1625) to January 30, 1649 CE (February 9, 1649)

English Civil War
Royalists and parliamentarians battle for control of the country.
from August 22, 1642 to September 3, 1651

Král český
Ferdinand III.
from 1637 to 1657

Note: Syn Ferdinanda II. Také císař římský a král uherský. Pokračoval v českých zemích v rekatolizaci a po…

Syn Ferdinanda II. Také císař římský a král uherský. Pokračoval v českých zemích v rekatolizaci a posilování absolutistické moci, ovšem už mírnějšími prostředky.

Roi de France
Louis XIV le Grand
May 14, 1643

Král český
Ferdinand IV.
from 1646 to 1654

Note: spoluvladař Ferdinanda III., svého otce. Od r. 1647 také král uherský. Reálně nevládl, zemřel za živ…

spoluvladař Ferdinanda III., svého otce. Od r. 1647 také král uherský. Reálně nevládl, zemřel za života svého otce.

Famine
Famine dans l’est de la France
from 1650 to 1652

Lord Protector
Oliver Cromwell
from December 16, 1653 CE (December 26, 1653) to September 3, 1658 CE (September 13, 1658)

Lord Protector
Richard Cromwell
from September 3, 1658 CE (September 13, 1658) to May 7, 1659 CE (May 17, 1659)

Great Fire of London
Most of London was destroyed by fire.
from September 2, 1666 to September 6, 1666

Österreichische Geschichte
Zweite Wiener Türkenbelagerung und Beginn des Großen Türkenkrieges
July 14, 1683

Source:

Wikipedia:Zweite Wiener Türkenbelagerung Unter dem Stadtkommandanten Ernst Rüdiger von Starhemberg wurde Wien, damals Residenzstadt des römisch-deutschen Kaisers, zwei Monate lang gegen ein rund 120.000 Mann starkes Belagerungsheer verteidigt. Zum Entsatz der Stadt verbündeten sich erstmals Truppen des Heiligen Römischen Reiches mit solchen aus Polen-Litauen. Weitere Unterstützung leisteten die Republik Venedig und der Kirchenstaat.

English King
Charles II
from May 29, 1660 CE (June 8, 1660) to February 6, 1685 CE (February 16, 1685)

English King
James II
from February 6, 1685 CE (February 16, 1685) to February 13, 1689 CE (February 23, 1689)

English Queen
Mary II
from February 13, 1689 CE (February 23, 1689) to February 13, 1689 CE (February 23, 1689)

Österreichische Geschichte
Der Friede von Karlowitz beendet den Großen Türkenkrieg
January 26, 1699

English King
William II
from February 13, 1689 CE (February 23, 1689) to March 8, 1702 CE (March 19, 1702)

Král český
Leopold I.
from 1657 to 1705

Note: Syn Ferdinanda III. Také římskoněmecký císař a uherský král.
Famine
Famine en France
from 1693 to 1694

Note: 2 millions de morts
Österreichische Geschichte
Tod Karls II., des letzten spanischen Habsburgers;
November 1, 1700

Source:

Wikipedia:Geschichte Österreichs Nach dem Aussterben der spanischen Habsburger 1700 kämpften die österreichischen Habsburger gegen Ludwig XIV. im Spanischen Erbfolgekrieg um das dortige Erbe an der Monarchie. Im Frieden von Utrecht 1713 wurden die französischen Bourbonen als spanische Herrscher eingesetzt; den Habsburgern blieben die Spanischen Niederlande, Neapel und die Lombardei.

English Queen
Anne
from March 8, 1702 CE (March 19, 1702) to May 1, 1707 CE (May 12, 1707)

Act of Union
England and Scotland combine to form Great Britain.
May 1, 1707

Král
Josef I.
from 1705 to 1711

Note: Syn Leopolda I. Již v dětských letech byl korunován uherským (v roce 1687) a římskoněmeckým králem (…

Syn Leopolda I. Již v dětských letech byl korunován uherským (v roce 1687) a římskoněmeckým králem (r. 1690). Českým králem Josef ovšem korunován nebyl.

Österreichische Geschichte
Kaiser Karl VI. erlässt die Pragmatische Sanktion
April 19, 1713

Source:

Wikipedia:Pragmatische Sanktion Die Pragmatische Sanktion ist eine Urkunde, die die Unteilbarkeit und Untrennbarkeit aller habsburgischen Erbkönigreiche und Länder festlegte und zu diesem Zweck eine einheitliche Erbfolgeordnung vorsah. Diese ermöglichte später Maria Theresia die Thronfolge in den habsburgischen Ländern.

British Queen
Anne
from May 1, 1707 CE (May 12, 1707) to August 1, 1714 CE (August 12, 1714)

Österreichische Geschichte
Der Venezianisch-Österreichische Türkenkrieg beginnt
1714

Österreichische Geschichte
Der Friede von Passarowitz beendet den Venezianisch-Österreichischen Türkenkrieg
July 21, 1718

Source:

Wikipedia:Friede von Passarowitz Die Habsburger erhalten Nordbosnien, Nordserbien, das Banat und die kleine Walachei. Durch die sogenannten Schwabenzüge erfolgte die organisierte An- und Besiedlung dieser infolge der Türkenkriege fast menschenleeren Gebiete mit vornehmlich deutschstämmigen katholischen Untertanen

British King
George I
from August 1, 1714 CE (August 12, 1714) to June 11, 1727 CE (June 22, 1727)

Österreichische Geschichte
Der Russisch-Österreichischer Türkenkrieg beginnt
1736

Österreichische Geschichte
Der Frieden von Belgrad beendet den Russisch-Österreichischen Türkenkrieg
September 18, 1739

Král český
Karel II./VI.
from 1711 to 1740

Note: Syn Leopolda I. Jako císař římský Karel VI. Současně král uherský. Snažil se pragmatickou sankcí zaj…

Syn Leopolda I. Jako císař římský Karel VI. Současně král uherský. Snažil se pragmatickou sankcí zajistit dědictví nejstarší dceři Marii Terezii.

Roi de France
Louis XV le Bien-Aimé
September 1, 1715

Österreichische Geschichte
Tod Karls IV.; Maria Theresia kommt an die Macht; Beginn des Österreichischen Erbfolgekriegs
1740

Source:

Wikipedia:Geschichte Österreichs Mit dem Tod Karls VI. 1740 waren die Habsburger im Mannesstamm ausgestorben. Daher trat auf Grund der Pragmatischen Sanktion seine Tochter Maria Theresia die Herrschaft in den österreichischen Ländern an. Mit ihrem Ehemann Franz Stephan von Lothringen wurde sie Begründerin der neuen Dynastie Habsburg-Lothringen. Ihr Erbe konnte sie im Österreichischen Erbfolgekrieg (1740–1748) weitgehend verteidigen.

Prime Minister of Great Britain
Robert Walpole
from April 3, 1721 to February 16, 1742

British King
George II
from June 11, 1727 CE (June 22, 1727) to October 25, 1760

Dynastie
Vymření habsburské dynastie po meči
1740

Prime Minister of Great Britain
Spencer Compton
from February 16, 1742 to August 27, 1743

Panovník
Karel Albrecht Bavorský / Karel III.
from 1741 to 1743

Note: Protikrál, římský císař. Po smrti Karla VI. neuznal Pragmatickou sankci, 9. prosince 1741 se nechal…

Protikrál, římský císař. Po smrti Karla VI. neuznal Pragmatickou sankci, 9. prosince 1741 se nechal provolat českými stavy králem jako Karel III.

Prime Minister of Great Britain
Henry Pelham
from August 27, 1743 to March 16, 1754

Prime Minister of Great Britain
Thomas Pelham-Holles
from March 16, 1754 to November 16, 1756

Prime Minister of Great Britain
William Cavendish
from November 16, 1756 to June 29, 1757

Prime Minister of Great Britain
Thomas Pelham-Holles
from June 29, 1757 to May 26, 1762

Prime Minister of Great Britain
John Stuart
from May 26, 1762 to May 26, 1762

Prime Minister of Great Britain
George Grenville
from May 26, 1762 to July 13, 1765

Prime Minister of Great Britain
Charles Watson-Wentworth
from July 13, 1765 to July 30, 1766

Prime Minister of Great Britain
William Pitt
from July 30, 1766 to October 14, 1768

Královna česká
Marie Terezie
from 1740 to 1780

Note: Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s…

Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII. (kurfiřtem bavorským), roku 1743 se nechala korunovat českou královnou. Ženská linie habsburské dynastie.

British King
George III
from October 25, 1760 to January 29, 1820

Prime Minister of Great Britain
Augustus FitzRoy
from October 14, 1768 to January 28, 1770

Prime Minister of Great Britain
Frederick North
from January 28, 1770 to March 27, 1782

Roi de France
Louis XVI
May 10, 1774

Prime Minister of Great Britain
Charles Watson-Wentworth
from March 27, 1782 to July 4, 1782

Prime Minister of Great Britain
William Petty
from July 4, 1782 to April 2, 1783

Prime Minister of Great Britain
William Cavendish-Bentinck
from April 2, 1783 to December 19, 1783

Famine
Famines entrainant la révolution française
1788

Österreichische Geschichte
Beginn der Französischen Revolution
1789

Source:

Wikipedia:Französische Revolution Die Französische Revolution von 1789 bis 1799 gehört zu den folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Die Abschaffung des feudal-absolutistischen Ständestaats sowie die Propagierung und Umsetzung grundlegender Werte und Ideen der Aufklärung als Ziele der Französischen Revolution waren mitursächlich für tiefgreifende macht- und gesellschaftspolitische Veränderungen in ganz Europa.

Král český
Josef II.
from 1780 to 1790

Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král, reformátor.
Prime Minister of the United Kingdom
William Pitt the Younger
from December 19, 1783 to March 17, 1801

1st President of the United States
George Washington
April 30, 1789

Král český
Leopold II.
from 1790 to 1792

Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem kor…

Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat.

Révolution
Révolution française
from May 5, 1789 to November 9, 1799

Régime politique
Monarchie Constitutionnelle
September 4, 1791

Régime politique
Ire République
September 22, 1792

Régime politique
Directoire
October 26, 1795

2nd President of the United States
John Adams
March 4, 1797

Régime politique
Consulat
November 9, 1799

3rd President of the United States
Thomas Jefferson
March 4, 1801

Prime Minister of the United Kingdom
Henry Addington
from March 17, 1801 to May 10, 1804

Österreichische Geschichte
Ausrufung des Kaisertums Österreich durch Franz II.
August 11, 1804

Prime Minister of the United Kingdom
William Pitt the Younger
from May 10, 1804 to February 11, 1806

Empereur des Français
Napoléon Ier
May 18, 1804

Prime Minister of the United Kingdom
William Grenville
from February 11, 1806 to March 31, 1807

Prime Minister of the United Kingdom
William Cavendish-Bentinck
from March 31, 1807 to October 4, 1809

Koning van Holland
Lodewijk I, de Lamme Koning
from June 5, 1806 to July 1, 1810

Name: Lodewijk Napoleon Bonaparte
Note: Koninkrijk Holland (1806 - 1810), vazalstaat van het Eerste Franse Keizerrijk
4th President of the United States
James Madison
March 4, 1809

Prime Minister of the United Kingdom
Spencer Perceval
from October 4, 1809 to June 8, 1812

Koning van Holland
Lodewijk II
from July 1, 1810 to July 13, 1810

Name: Napoleon Lodewijk Bonaparte
Note: Koninkrijk Holland (1806 - 1810), vazalstaat van het Eerste Franse Keizerrijk
Keizer der Fransen
Napoleon I
from July 13, 1810 to November 21, 1813

Name: Napoleon Bonaparte
Note: Geannexeerd deel van het Eerste Franse Keizerrijk
Prime Minister of the United Kingdom
Robert Jenkinson
from June 8, 1812 to April 12, 1827

Roi de France
Louis XVII
April 6, 1814

Österreichische Geschichte
Beginn des Wiener Kongresses
September 18, 1814

Source:

Wikipedia Der Wiener Kongress ordnete nach der Niederlage Napoleon Bonapartes in den Koalitionskriegen Europa neu. Nachdem sich die politische Landkarte des Kontinentes als Nachwirkung der Französischen Revolution erheblich verändert hatte, legte der Kongress wiederum zahlreiche Grenzen neu fest und schuf neue Staaten.

Soeverein Vorst der Nederlanden
Willem I
from November 21, 1813 to March 16, 1815

Name: Willem Frederik, Prins van Oranje-Nassau
Note: Soeverein vorstendom der Verenigde Nederlanden (1813 - 1815)
Régime politique
Cent-Jours
March 22, 1815

Battle of Waterloo
The Duke of Wellington defeated Napoleon Bonaparte, ending the Napoleonic wars.
June 18, 1815
Roi de France
Louis XVIII
June 22, 1815

5th President of the United States
James Monroe
March 4, 1817

Peterloo Massacre
Cavalry was used to disperse a large crowd who were demanding electoral reform. 15 were killed and hundreds injured.
August 16, 1819
British King
George IV
from January 29, 1820 to June 26, 1830

Král český
František I. Rakouský
from 1792 to 1835

Note: Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do r. 1806), poté rakouský císař (od r. 1804).
Roi de France
Charles X
September 16, 1824

6th President of the United States
John Quincy Adams
March 4, 1825

Prime Minister of the United Kingdom
George Canning
from April 12, 1827 to August 31, 1827

Prime Minister of the United Kingdom
Frederick John Robinson
from August 31, 1827 to January 22, 1828

Prime Minister of the United Kingdom
Arthur Wellesley, Duke of Wellington
from January 22, 1828 to November 22, 1830

Koning der Nederlanden
Willem I
from March 16, 1815 to July 21, 1831

Name: Willem Frederik van Oranje-Nassau
Note: Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815 - 1830)
7th President of the United States
Andrew Jackson
March 4, 1829

British King
William IV
from June 26, 1830 to June 20, 1837

Roi des Français
Louis-Philippe Ier
August 9, 1830

Note: dernier roi de France
Prime Minister of the United Kingdom
Charles Grey
from November 22, 1830 to July 16, 1834

Prime Minister of the United Kingdom
William Lamb
from July 16, 1834 to November 17, 1834

Prime Minister of the United Kingdom
Arthur Wellesley, Duke of Wellington
from November 17, 1834 to December 10, 1834

Prime Minister of the United Kingdom
Robert Peel
from December 10, 1834 to April 18, 1835

Koning der Nederlanden
Willem I
from July 21, 1831 to 1840

Name: Willem Frederik van Oranje-Nassau
Note: Koninkrijk der Nederlanden (vanaf 1830)
Prime Minister of the United Kingdom
William Lamb
from April 18, 1835 to August 30, 1841

Král český
Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.)
from 1835 to 1848

Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abd…

Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král.

8th President of the United States
Martin Van Buren
March 4, 1837

British Queen
Victoria
from June 20, 1837 to January 22, 1901

Koning der Nederlanden
Willem II
from 1840 to March 17, 1849

Name: Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau
Note: Koninkrijk der Nederlanden
9th President of the United States
William Henry Harrison
March 4, 1841

10th President of the United States
John Tyler
April 4, 1841

Prime Minister of the United Kingdom
Robert Peel
from August 30, 1841 to June 30, 1846

11th President of the United States
James K Polk
March 4, 1845

Österreichische Geschichte
Revolution von 1848
1848

Source:

Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen.

Prime Minister of the United Kingdom
John Russell
from June 30, 1846 to February 20, 1852

Král a císař
František Josef I.
from 1848 to 1916

Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnit…

Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).

Régime politique
Gouvernement Provisoire de 1848
February 25, 1848

Voorzitter van de ministerraad
Gerrit graaf Schimmelpenninck
from March 25, 1848 to November 21, 1848

Note: kabinet-Schimmelpenninck
Régime politique
IIe République
November 4, 1848

Voorzitter van de ministerraad
Jacob Mattheus de Kempenaer
from November 21, 1848 to November 1, 1849

Note: kabinet-De Kempenaer-Donker Curtius
1er président de la République Française
Louis-Napoléon Bonaparte
December 10, 1848

12th President of the United States
Zachary Taylor
March 4, 1849

Prime Minister of the United Kingdom
Edward Smith-Stanley
from February 20, 1852 to December 19, 1852

Voorzitter van de ministerraad
Johan Rudolph Thorbecke
from November 1, 1849 to April 19, 1853

Note: kabinet-Thorbecke I
Prime Minister of the United Kingdom
George Hamilton-Gordon
from December 19, 1852 to February 6, 1855

Prime Minister of the United Kingdom
Henry John Temple
from February 6, 1855 to February 20, 1858

Koning der Nederlanden
Willem III
from March 17, 1849 to November 23, 1890

Name: Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje-Nassau
Note: Koninkrijk der Nederlanden
13th President of the United States
Millard Fillmore
July 9, 1850

Empereur des Français
Napoléon III
December 4, 1852

14th President of the United States
Franklin Pierce
March 4, 1853

The Crimean War from October 16, 1853 to March 30, 1856

Voorzitter van de ministerraad
Floris Adriaan van Hall
from April 19, 1853 to July 1, 1856

Voorzitter van de ministerraad
Justinus Jacobus Leonard van der Brugghen
from July 1, 1856 to March 18, 1858

15th President of the United States
James Buchanan
March 4, 1857

Prime Minister of the United Kingdom
Edward Smith-Stanley
from February 20, 1858 to June 12, 1859

Voorzitter van de ministerraad
Jan Jacob Rochussen
from March 18, 1858 to February 23, 1860

Prime Minister of the United Kingdom
Henry John Temple
from June 12, 1859 to October 29, 1865

Voorzitter van de ministerraad
Floris Adriaan van Hall
from February 23, 1860 to March 14, 1861

16th President of the United States
Abraham Lincoln
March 4, 1861

Voorzitter van de ministerraad
Pieter Pompejus baron van Zuylen van Nijevelt
from March 14, 1861 to November 10, 1861

Voorzitter van de ministerraad
Schelto baron van Heemstra
from November 10, 1861 to February 1, 1862

Voorzitter van de ministerraad
Johan Rudolph Thorbecke
from February 1, 1862 to February 10, 1866

17th President of the United States
Andrew Johnson
April 15, 1865

Prime Minister of the United Kingdom
John Russell
from October 29, 1865 to June 28, 1866

Österreichische Geschichte
Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens
1866

Source:

Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war.

Voorzitter van de ministerraad
Isaäc Dignus Fransen van de Putte
from February 10, 1866 to June 1, 1866

Österreichische Geschichte
Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie
1867

Source:

Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung.

Prime Minister of the United Kingdom
Edward Smith-Stanley
from June 28, 1866 to February 27, 1868

Voorzitter van de ministerraad
Julius Philip Jacob Adriaan graaf van Zuylen van Nijevelt
from June 1, 1866 to June 4, 1868

Prime Minister of the United Kingdom
Benjamin Disraeli
from February 27, 1868 to December 3, 1868

Voorzitter van de ministerraad
Pieter Philip van Bosse
from June 4, 1868 to January 4, 1871

Prime Minister of the United Kingdom
William Ewart Gladstone
from December 3, 1868 to February 20, 1874

18th President of the United States
Ulysses S Grant
March 4, 1869

Guerre
Guerre franco-allemande
from July 19, 1870 to January 29, 1871

Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
Régime politique
IIIe République
September 4, 1870

Voorzitter van de ministerraad
Johan Rudolph Thorbecke
from January 4, 1871 to June 4, 1872

2ème président de la République Française
Adolphe Thiers
August 31, 1871

Voorzitter van de ministerraad
Gerrit de Vries Azn.
from July 6, 1872 to August 27, 1874

3ème président de la République Française
Patrice de Mac-Mahon
May 24, 1873

Prime Minister of the United Kingdom
Benjamin Disraeli
from February 20, 1874 to April 23, 1880

Voorzitter van de ministerraad
Jan Heemskerk Azn.
from August 27, 1874 to November 3, 1877

19th President of the United States
Rutherford B Hayes
March 4, 1877

Event
Johannes (Jan) Kappeyne van de Coppello n2 TYPE Voorzitter van de ministerraad
from November 3, 1877 to August 20, 1879

4ème président de la République Française
Jules Grévy
January 30, 1879

Voorzitter van de ministerraad
Constant Théodore graaf (Theo) van Lynden van Sandenburg
from August 20, 1879 to April 23, 1883

Prime Minister of the United Kingdom
Robert Gascoyne-Cecil
from April 23, 1880 to February 1, 1886

20th President of the United States
James A Garfield
March 4, 1881

21st President of the United States
Chester A Arthur
September 19, 1881

22nd President of the United States
Grover Cleveland
March 4, 1885

Prime Minister of the United Kingdom
William Ewart Gladstone
from February 1, 1886 to July 25, 1886

Prime Minister of the United Kingdom
Robert Gascoyne-Cecil
from July 25, 1886 to August 15, 1892

5ème président de la République Française
Sadi Carnot
December 3, 1887

Voorzitter van de ministerraad
Æneas baron Mackay
from April 21, 1888 to August 21, 1891

23rd President of the United States
Benjamin Harrison
March 4, 1889

Prime Minister of the United Kingdom
William Ewart Gladstone
from August 15, 1892 to March 5, 1894

Voorzitter van de ministerraad
Gijsbert van Tienhoven
from August 21, 1891 to May 9, 1894

24th President of the United States
Grover Cleveland
March 4, 1893

Prime Minister of the United Kingdom
Archibald Primrose
from March 5, 1894 to June 25, 1895

Voorzitter van de ministerraad
Jhr. Joan Röell
from 1894 to July 27, 1897

6ème président de la République Française
Jean Casimir-Perier
June 27, 1894

7ème président de la République Française
Félix Faure
January 17, 1895

Prime Minister of the United Kingdom
Robert Gascoyne-Cecil
from June 25, 1895 to July 12, 1902

25th President of the United States
William McKinley
March 4, 1897

Voorzitter van de ministerraad
Nicolaas Gerard Pierson
from July 27, 1897 to August 1, 1901

8ème président de la République Française
Emile Loubet
February 18, 1899

The Boer War
Battle for control of southern Africa
from October 11, 1899 to May 31, 1902

British King
Edward VII
from January 22, 1901 to May 6, 1910

Voorzitter van de ministerraad
Abraham Kuyper
from August 1, 1901 to August 17, 1905

26th President of the United States
Theodore Roosevelt
September 14, 1901

Prime Minister of the United Kingdom
Arthur Balfour
from July 12, 1902 to December 5, 1905

Voorzitter van de ministerraad
Theodoor Herman (Theo) de Meester
from August 17, 1905 to February 12, 1908

Prime Minister of the United Kingdom
Henry Campbell-Bannerman
from December 5, 1905 to April 5, 1908

Séparation des Églises et de l’État Française
Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État
December 9, 1905

9ème président de la République Française
Armand Fallières
February 18, 1906

Prime Minister of the United Kingdom
Herbert Henry Asquith
from April 5, 1908 to December 6, 1916

Olympic Games
Games of the IV Olympiad
from April 27, 1908 to October 31, 1908
Voorzitter van de ministerraad
Theodorus (Theo) Heemskerk
from February 12, 1908 to August 29, 1913

27th President of the United States
William Howard Taft
March 4, 1909

10ème président de la République Française
Raymond Poincaré
February 18, 1913

Österreichische Geschichte
Attentat von Sarajevo
June 28, 1914

Source:

Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte.

Österreichische Geschichte
Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I.
November 1916

Voorzitter van de ministerraad
Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden
from August 29, 1913 to September 9, 1918

The Great War from July 28, 1914 to November 11, 1918

Österreichische Geschichte
Ende des ersten Weltkriegs
1918

Präsident des Staatsdirektoriums
Karl Seitz
from October 30, 1918 to December 9, 1920

British King
George V
from May 6, 1910 to January 20, 1936

28th President of the United States
Woodrow Wilson
March 4, 1913

Král český
Karel I. (Karel III.)
from 1916 to 1918

Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politický…

Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.

Prime Minister of the United Kingdom
David Lloyd George
from December 6, 1916 to October 23, 1922

Voorzitter van de ministerraad
Jhr. Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck
from September 9, 1918 to September 18, 1922

Prezident ČSR
Tomáš Garrigue Masaryk
from November 14, 1918 to December 14, 1935

Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
Koningin der Nederlanden
Wilhelmina
from November 23, 1890 to September 4, 1948

Name: Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau
Note: Koninkrijk der Nederlanden
11ème président de la République Française
Paul Deschanel
February 18, 1920

12ème président de la République Française
Alexandre Millerand
September 23, 1920

Bundespräsident
Michael Hainisch
from December 9, 1920 to December 10, 1928

Parti Communiste Français
Naissance du Parti Communiste Français
December 25, 1920

Note: Congrès de Tours
29th President of the United States
Warren G Harding
March 4, 1921

Prime Minister of the United Kingdom
Bonar Law
from October 23, 1922 to May 22, 1923

Prime Minister of the United Kingdom
Stanley Baldwin
from May 22, 1923 to January 22, 1924

Voorzitter van de ministerraad
Jhr. Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck
from September 18, 1922 to August 4, 1925

30th President of the United States
Calvin Coolidge
August 2, 1923

Prime Minister of the United Kingdom
Ramsey MacDonald
from January 22, 1924 to June 7, 1935

13ème président de la République Française
Gaston Doumergue
June 13, 1924

Voorzitter van de ministerraad
Hendrikus Colijn
from August 4, 1925 to March 8, 1926

Voorzitter van de ministerraad
Jhr. Dirk Jan de Geer
from March 8, 1926 to August 10, 1929

Bundespräsident
Wilhelm Miklas
from December 10, 1928 to March 12, 1938

31st President of the United States
Herbert Hoover
March 4, 1929

Voorzitter van de ministerraad
Jhr. Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck
from August 10, 1929 to May 26, 1933

14ème président de la République Française
Paul Doumer
June 13, 1931

15ème président de la République Française
Albert Lebrun
May 10, 1932

Österreichische Geschichte
Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“
March 4, 1933

Source:

Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte.

32nd President of the United States
Franklin D Roosevelt
March 4, 1933

Voorzitter van de ministerraad
Hendrikus Colijn
from May 26, 1933 to July 31, 1935

British King
Edward VII
from January 20, 1936 to December 11, 1936

Prime Minister of the United Kingdom
Stanley Baldwin
from June 7, 1935 to May 28, 1937

Voorzitter van de ministerraad
Hendrikus Colijn
from July 31, 1935 to June 24, 1937

Prezident ČSR
Edvard Beneš
from December 18, 1935 to October 5, 1938

Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
Front populaire
Victoire du Peuple
May 3, 1936

Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
Guerre civile
Guerre civile d’Espagne
July 17, 1936

Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
Österreichische Geschichte
„Anschluss“ an das Deutsche Reich
March 12, 1938

British King
George VI
from December 11, 1936 to February 6, 1952

Prime Minister of the United Kingdom
Neville Chamberlain
from May 28, 1937 to May 10, 1940

Voorzitter van de ministerraad
Hendrikus Colijn
from June 24, 1937 to July 25, 1939

Státní prezident
Emil Hácha
from November 30, 1938 to May 9, 1945

Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).…

Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha

Voorzitter van de ministerraad
Hendrikus Colijn
from July 25, 1939 to August 10, 1939

Voorzitter van de ministerraad
Jhr. Dirk Jan de Geer
from August 10, 1939 to September 3, 1940

Guerre
Seconde Guerre mondiale
from September 3, 1939 to May 8, 1945

Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
Prime Minister of the United Kingdom
Winston Churchill
from May 10, 1940 to July 26, 1945

World War 2 from September 1, 1939 to September 2, 1945

Régime politique
Gouvernement de Vichy
July 11, 1940

Voorzitter van de ministerraad
Pieter Sjoerds Gerbrandy
from September 3, 1940 to July 27, 1941

Österreichische Geschichte
Beginn von Luftangriffen in Österreich
August 1943

Source:

Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb.

Voorzitter van de ministerraad
Pieter Sjoerds Gerbrandy
from July 27, 1941 to February 23, 1945

Régime politique
Gouvernement Provisoire de la République Française
June 2, 1944

Österreichische Geschichte
Schlacht um Wien
April 13, 1945

Source:

Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet.

Österreichische Geschichte
Ende des zweiten Weltkriegs
May 8, 1945

Voorzitter van de ministerraad
Pieter Sjoerds Gerbrandy
from February 23, 1945 to June 25, 1945

Prezident ČSR
Edvard Beneš
from April 2, 1945 to June 7, 1948

33rd President of the United States
Harry S Truman
April 12, 1945

Minister-President
Willem Schermerhorn
from June 25, 1945 to July 3, 1946

Bundespräsident
Karl Renner
from December 20, 1945 to December 31, 1950

Prime Minister of the United Kingdom
Clement Atlee
from July 26, 1945 to October 26, 1951

Minister-President
Louis Joseph Maria Beel
from July 3, 1946 to August 7, 1948

Régime politique
IVe République
October 24, 1946

16ème président de la République Française
Vincent Auriol
January 16, 1947

National Health Service
Free healthcare for all
from July 5, 1948

Olympic Games
Games of the XIV Olympiad
from July 29, 1948 to August 14, 1948
Prezident ČSR
Klement Gottwald
from June 14, 1948 to March 14, 1953

Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezid…

Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti

Minister-President
Willem Drees
from August 7, 1948 to March 15, 1951

British Queen
Elizabeth II
from February 6, 1952

Koningin der Nederlanden
Juliana
from September 4, 1948 to April 30, 1980

Name: Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau
Note: Koninkrijk der Nederlanden
Minister-President
Willem Drees
from March 15, 1951 to September 2, 1952

Österreichische Geschichte
Unterzeichnung des Staatsvertrags
May 15, 1955

Source:

Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben.

Bundespräsident
Theodor Körner
from June 21, 1951 to January 4, 1957

Prime Minister of the United Kingdom
Winston Churchill
from October 26, 1951 to April 6, 1955

Minister-President
Willem Drees
from September 2, 1952 to October 13, 1956

34th President of the United States
Dwight D Eisenhower
January 20, 1953

Prime Minister of the United Kingdom
Anthony Eden
from April 6, 1955 to January 10, 1957

Prezident ČSR
Antonín Zápotocký
from March 21, 1953 to November 13, 1957

Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy.
17ème président de la République Française
René Coty
January 16, 1954

Minister-President
Willem Drees
from October 13, 1956 to December 22, 1958

Prime Minister of the United Kingdom
Harold Macmillan
from January 10, 1957 to October 19, 1963

Bundespräsident
Adolf Schärf
from May 22, 1957 to February 28, 1965

Prezident ČSR/ČSSR
Antonín Novotný
from November 19, 1957 to March 28, 1968

Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouz…

V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech.

Régime politique
Ve République
October 5, 1958

Minister-President
Louis Joseph Maria Beel
from December 22, 1958 to May 19, 1959

18ème président de la République Française
Charles de Gaulle
January 8, 1959

Minister-President
Jan Eduard de Quay
from May 19, 1959 to July 24, 1963

35th President of the United States
John F Kennedy
January 20, 1961

Österreichische Geschichte
Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow
June 3, 1961

Source:

Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern.

Prime Minister of the United Kingdom
Alex Douglas-Home
from October 19, 1963 to October 16, 1964

Minister-President
Victor Gerard Marie Marijnen
from July 24, 1963 to April 14, 1965

36th President of the United States
Lyndon B Johnson
November 22, 1963

Prime Minister of the United Kingdom
Harold Wilson
from October 16, 1964 to June 19, 1970

Minister-President
Jozef Maria Laurens Theo (Jo) Cals
from April 14, 1965 to November 22, 1966

Bundespräsident
Franz Jonas
from June 9, 1965 to April 24, 1974

Minister-President
Jelle Zijlstra
from November 22, 1966 to April 5, 1967

Minister-President
Petrus Jozef Sietse (Piet) de Jong
from April 5, 1967 to July 6, 1971

37th President of the United States
Richard Nixon
January 20, 1969

19ème président de la République Française
Georges Pompidou
June 20, 1969

Prime Minister of the United Kingdom
Edward Heath
from June 19, 1970 to March 4, 1974

Prezident ČSSR
Ludvík Svoboda
from March 30, 1968 to May 28, 1975

Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních…

Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů.

Minister-President
Barend Willem Biesheuvel
from July 6, 1971 to August 9, 1972

Minister-President
Barend Willem Biesheuvel
from August 9, 1972 to May 11, 1973

Prime Minister of the United Kingdom
Harold Wilson
from March 4, 1974 to April 5, 1976

Event
Johannes Marten (Joop) den Uijl n2 TYPE Minister-President
from May 11, 1973 to December 19, 1977

20ème président de la République Française
Valéry Giscard d’Estaing
May 27, 1974

Bundespräsident
Rudolf Kirchschläger
from July 8, 1974 to July 8, 1986

38th President of the United States
Gerald Ford
August 9, 1974

Österreichische Geschichte
Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf
1978

Prime Minister of the United Kingdom
James Callaghan
from April 5, 1976 to May 4, 1979

Winter of Discontent
Mass industrial action, power cuts and a three-day working week.
from October 1978 to February 1979
Prezident ČSSR
Gustáv Husák
from May 29, 1975 to December 10, 1989

Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ.
39th President of the United States
Jimmy Carter
January 20, 1977

Minister-President
Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt
from December 19, 1977 to September 11, 1981

Prime Minister of the United Kingdom
Margaret Thatcher
from May 4, 1979 to November 28, 1990

40th President of the United States
Ronald Reagan
January 20, 1981

21ème président de la République Française
François Mitterrand
May 21, 1981

Minister-President
Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt
from September 11, 1981 to May 29, 1982

Minister-President
Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt
from May 29, 1982 to 1982

Minister-President
Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers
from 1982 to July 14, 1986

Bundespräsident
Kurt Waldheim
from July 8, 1986 to July 8, 1992

Minister-President
Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers
from July 14, 1986 to November 7, 1989

Österreichische Geschichte
Fall des Eisernen Vorhangs
1989

41st President of the United States
George H W Bush
January 20, 1989

Prezident ČSFR
Václav Havel
from December 29, 1989 to July 20, 1992

Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce.
Minister-President
Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers
from November 7, 1989 to August 22, 1994

42nd President of the United States
Bill Clinton
January 20, 1993

Österreichische Geschichte
Beitritt zur Europäischen Union
1995

Prime Minister of the United Kingdom
John Major
from November 28, 1990 to May 2, 1997

Bundespräsident
Thomas Klestil
from July 8, 1992 to July 6, 2004

Prezident ČR
Václav Havel
from February 2, 1993 to February 2, 2003

Note: Poslední československý prezident a první český prezident.
Minister-President
Willem (Wim) Kok
from August 22, 1994 to August 3, 1998

22ème président de la République Française
Jacques Chirac
May 17, 1995

Prime Minister of the United Kingdom
Tony Blair
from May 2, 1997 to June 27, 2007

Minister-President
Willem (Wim) Kok
from August 3, 1998 to July 22, 2002

43rd President of the United States
George W Bush
January 20, 2001

Minister-President
Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende
from July 22, 2002 to May 27, 2003

Prezident ČR
Václav Klaus
from March 7, 2003 to March 4, 2013

Note: Federální ministr financí, premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let.
Minister-President
Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende
from May 27, 2003 to July 7, 2006

Bundespräsident
Heinz Fischer
from July 8, 2004 to July 8, 2016

Minister-President
Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende
from July 7, 2006 to February 22, 2007

Prime Minister of the United Kingdom
Gordon Brown
from June 27, 2007 to May 11, 2010

Minister-President
Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende
from February 22, 2007 to October 26, 2010

23ème président de la République Française
Nicolas Sarkozy
May 16, 2007

44th President of the United States
Barack Obama
January 20, 2009

Prime Minister of the United Kingdom
David Cameron
from May 11, 2010 to July 13, 2016

Minister-President
Mark Rutte
from October 26, 2010 to November 5, 2012

24ème président de la République Française
François Hollande
May 15, 2012

Olympic Games
Games of the XXX Olympiad
from July 27, 2012 to August 12, 2012
Prezident ČR
Miloš Zeman
from March 8, 2013

Note: Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České rep…

Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České republiky.

Koningin der Nederlanden
Beatrix
from April 30, 1980 to April 30, 2013

Name: Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau
Note: Koninkrijk der Nederlanden
Koning der Nederlanden
Willem-Alexander
from April 30, 2013

Name: Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau
Note: Koninkrijk der Nederlanden
Bundespräsident
Alexander Van der Bellen
from January 26, 2017

Minister-President
Mark Rutte
from November 5, 2012 to October 26, 2017

Prime Minister of the United Kingdom
Theresa May
from July 13, 2016 to July 24, 2019

45th President of the United States
Donald Trump
January 20, 2017

25ème président de la République Française
Emmanuel Macron
May 14, 2017

Minister-President
Mark Rutte
from October 26, 2017

Prime Minister of the United Kingdom
Boris Johnson
from July 24, 2019

Guerre
Première Guerre mondiale

FROM: DATE 1 AUG 1914 TO 11 NOV 1918
Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
Death
Yes